Nástroj pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika

Projekt probíhá ve spolupráci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), Národního pedagogického institutu ČR (NPI) a společností 3dsense s.r.o..

Cílem tohoto projektu je vyvinout nástroj, který umožní identifikovat děti s vyšším rizikem školní neúspěšnosti, a to již v předškolním věku, kdy je těmto dětem možné poskytnout včas odbornou pomoc a péči.

Dotazník zjišťuje základní údaje o Vás a Vaší rodině. Veškeré informace, které v dotazníku uvedete, budou považovány za důvěrné. Data získaná během studie budou užita výhradně pro výzkumné účely. V celé studii budete vystupovat pod anonymním alfanumerickým kódem a jeho spojení s Vaší osobou budou znát pouze členové výzkumného týmu NUDZ. Zaměstnanci mateřské školy či poradenští pracovníci, kteří Vás o studii informovali, k Vašim odpovědím nebudou mít přístup. Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere cca 15 minut.


Projekt č. TL02000561 "Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku"
Informace o projektu: www.skolniuspesnost.cz
Kdykoli během studie můžete klást otázky.
Obracejte se prosím na Mgr. Leu Takács, Ph.D., e-mail: lea.takacs@ff.cuni.cz.

Plné znění informací o výzkumu je k dispozici ke stažení.

Projekt č. TL02000561 "Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika a Screening afektivních a kognitivních funkcí formou interaktivních počítačových her" je řešen s finanční podporou TA ČR.