Před vyplněním dotazníku je nezbytné, abyste jako zákonný zástupce potvrdila svůj souhlas s účastí svou a svého dítěte na výzkumu. Zároveň je třeba vyjádřit souhlas s tím, že třídní učitel dítěte vyplní stručné hodnocení školního prospěchu Vašeho dítěte a jeho adaptace na školu.

V případě, že jste již svůj souhlas potvrdili (písemně či elektronicky) a máte svůj anonymní kód, klikněte ZDE.

PŘED UDĚLENÍM SOUHLASU SI PROSÍM PŘEČTĚTE STRUČNÉ INFORMACE O STUDII, KTERÉ NALEZNETE ZDE.

Souhlasím s účastí svou a svého dítěte ve studii „Vývoj nástroje pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika“. Souhlasím s tím, že mne budou výzkumní pracovníci v budoucnosti kontaktovat kvůli druhé fázi sběru dat, a že poté, co moje dítě zahájí školní docházku, vyplní třídní učitel dítěte stručný dotazník zaměřený na školní prospěch mého dítěte a jeho adaptaci na školu.

Uveďte prosím adresu školky (postačuje jméno ulice), do které Vaše dítě dochází. Dále prosím uveďte svou e-mailovou adresu a telefonní číslo, na kterých Vás budeme moci v budoucnu kontaktovat, až bude probíhat druhá fáze sběru dat. Na e-mailovou adresu Vám bude zaslán také Váš anonymní kód, pod kterým se účastníte tohoto výzkumu a přístup do počítačových her pro dítě:

:  

:  
:  
 

Projekt č. TL02000561 "Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika a Screening afektivních a kognitivních funkcí formou interaktivních počítačových her" je řešen s finanční podporou TA ČR.